Logo
menu
Kansenkaart wil informeren en stimuleren

Industriële woningbouw op de kaart

De Bouwcampus introduceert een Kansenkaart voor de industriële woningbouw. Deze online kaart geeft een actueel overzicht van industriële woningbouw in Nederland. Het voornaamste doel van de Kansenkaart is om te laten zien dat industriële woningbouw in Nederland al op tal van plekken wordt toegepast én hoe je je weg daarin vindt. En goed voorbeeld doet nu eenmaal goed volgen. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor snel opschalen om projecten voortaan vanuit industriële producten te gaan maken.

De Kansenkaart laat in één oogopslag zien om wat voor project het gaat, wie en welk product daarbij betrokken zijn en wat je ervan kunt leren. Tips, tops én flops die je bij het aanleren, doorontwikkelen of uitdragen van industrieel bouwen goed kunt gebruiken.

Je kunt selecteren op projectkenmerken zoals optoppen, energieneutraal, modulaire bouw of houtbouw, maar ook op fabrieken en samenwerkingsverbanden zoals bouwstromen. Uniek is dat de Kansenkaart relaties laat zien tussen projecten met dezelfde kenmerken. Zo wordt lang zoeken naar een speld in een hooiberg, snel en boeiend navigeren naar welke voorbeelden het beste bij jou passen. Maar ook wie je kan benaderen om ervaringen op te halen, uit te wisselen of samen mee op te trekken. Dan kom je (samen) sneller verder.

De Kansenkaart kan je zo zien als startpunt van de ‘customer journey’. Of je nu fabrikant, bouwer of opdrachtgever, praktisch uitvoerend, manager, bestuurder of (toekomstig) bewoner bent, de Kansenkaart helpt je de weg te vinden in industrieel bouwen en daar de juiste partners bij te vinden.

Overigens staat de Kaart niet op zichzelf, maar gaat hij een innige samenwerking aan met andere bestaande platforms zoals de praktijkvoorbeelden van Expertisecentrum Flexwonen en de Conceptenboulevard van Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) als je meer details wil weten van industriële producten die je interesseren.

Behalve de inhoudelijke projectinformatie zijn enkele projecten uitgediept met interviews met concept-aanbieders. Het doel van deze interviews is om je als bezoeker van de Kansenkaart mee te nemen in de uitdagingen en kansen die er in de ontwikkelprocessen zijn. Het delen van bijvoorbeeld spannende momenten en geleerde lessen is in deze interviews een belangrijk uitgangspunt.

Een treffend voorbeeld

Een treffend voorbeeld van zo’n projectinterview is het verhaal over het renoveren en verduurzamen van 24 studentencomplexen op de campus van de Universiteit Twente. Hiervoor werkte de Stichting Pioneering samen met woningstichting Vechtdal Wonen. Freek Kranen van de Stichting Pioneering kreeg van Vechtdal Wonen de vraag het project zodanig in te richten dat de markt goed wordt benut, innovatie de ruimte krijgt en er een toegevoegde waarde ontstaat voor het living lab op de campus. “Mijn complimenten dat ze het aandurfde om het echt anders aan te pakken. Het gaat hier uiteindelijk toch wel om een omvangrijk project," aldus Kranen.

Duurzame en innovatieve renovatie

Het project van 24 studentencomplexen met drie verschillende gebouwtypen wordt nu over een periode van zes jaar in twee bouwstromen gerenoveerd. Innovatie en duurzaamheid staan hierbij centraal en door de gebouwen achtereenvolgend te renoveren ontstaat er een lerend vermogen in het proces. Dit maakt het een uniek project dat goed past op de living lab van de campus. 

Ook is één van de drie gebouwtypen geschikt bevonden voor optoppen. Naast het verhogen van capaciteit in de krappe woningmarkt blijkt het de ideale oplossing te zijn om tijdelijke huisvesting te realiseren voor de studenten die uit de te renoveren complexen moeten. 

Een gedurfde aanpak

Kranen heeft het aanbestedingsproces op eigen wijze ingericht. Dit deed hij zodanig, dat het duidelijk is welke kwaliteitseisen worden verwacht en welke duurzame prestaties behaald moeten worden. Inschrijven op de aanbesteding was alleen mogelijk met een coalitie bestaande uit minimaal twee partijen. Het is een coalitie van vier partijen geworden die zich in de vorm van een VOF hebben verenigd en sinds juli 2023 aan de slag zijn. 

Aanmelden voor de Kansenkaart kan hier: aanmelden

Deel dit artikel: